Психиатърът ти лекува главата, а психологът...

Психиатърът ти лекува главата, а психологът ти помага да я лекуваш сам.