Ти да не си нудист...

- Ти да не си нудист?
- Да. Как се сети?
- Цял ден ходиш с разкопчан цип.