Защо лесб*йките били по-интелигентни...

- Защо лесб*йките били по-интелигентни?
- Защото приличали на мъже.