Социологическо изследване показало, че 80 процента...

Социологическо изследване показало, че 80 процента от българските депутати има криминално минало. Останалите 20 процента имат криминално бъдеще.
Имало едно време един човек дето искал да е*е Василиса рекрасна, но тя не искала. В отчаянието си той отишъл при един десетглав змей.
Питал първата глава как да нае*е Василиса Прекрасна и тя му отвърнала:
- Изчкаваш я докато отиде на кладенеца за вода и като се наведе туп с една тухла по главата, и я е*еш докато е топла.
Но той не искал по този начин и отишъл при другите осем глави, които казали същото. Стигнал до десетата глава и нея питал също. Тя му отвьрнала:
- Изчакваш я докато отиде на кладенеца за вода и като се наведе туп с една тухла по главата, и я е*еш докато е топла.
- Аз не искам така.
- Ами тогава слушай внимателно: През пет земи в шеста ще намериш златно клонче. По пътя ще те бият и еб*т.
Трьгнал той и по пътя го били, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Взел клончето и на връщане го били, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Вьрнал се. Главата му казала:
- В девет земи в десета ще намериш златно листо. По пътя ще те бият и еб*т.
Тръгнал той. Били го, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Взел листото и на връщане го били, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Пристигнал. Главата казала:
- В деветнайсет земи в двайста ще намериш златна ябълка. Донесеш ли нея, ще ти кажа какво да сториш за да нае*еш Василиса Прекрасна.
Тръгнал той. Били го, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Взел ябълката и на връщане го били, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Едвам се добрал до десетата глава. И тя започнала:
- С клончето, листото и ябълката ще направиш чай. Ще го дадеш на Василиса Прекрасна и докато го пие туп с една тухла по главата, и е*еш докато е топла…