Индианче пита чичо си: - Чичо...

Индианче пита чичо си:
- Чичо, по какво се определят имената на индианците?
- По делата, които са извършили, Насран Гъз.