Старшината хваща новобранец с едно не...

Старшината хваща новобранец с едно не закопчано копче:
- Охо! - озъбва се той.
- Слънчеви бани ли правим, редник?!