Жените се делят на две категории...

Жените се делят на две категории. - Едните обичат мъже, които могат без проблем да преместят шкаф, да забият гвоздей, да оправят автомобила. Другите обичат мъже, които могат да платят труда на мъжете от първата категория.