Тия светофари са влюбени в мен...

Тия светофари са влюбени в мен... всеки път щом ги доближа и се изчервяват...