Има две възможности да спечелиш спора...

Има две възможности да спечелиш спора с жена ти - да се разплачеш преди нея или да се престориш на умрял.