Като малък не ми даваха да...

Като малък не ми даваха да говоря с хора, които изглеждат като мен сега...