Сприятелих се с един камък. Но...

Сприятелих се с един камък. Но той падна в реката и потъна. Жалко, бях привързан към него!