Ако наблюдаваме маймуните известно време, оставаме...

Ако наблюдаваме маймуните известно време, оставаме с впечатлението, че те всъщност знаят как да станат хора. Но не искат.