Има места по тялото, където сам...

Има места по тялото, където сам не можеш да се оближеш! Затова казват, че ни е необходим, поне един чужд език!