Като кажеш "здравна" почти всеки ще...

Като кажеш "здравна" почти всеки ще допълни - "каса" Но, когато кажеш "каса" всеки ще добави "бира".