След сватбата всяка сутрин събуждах...

- След сватбата всяка сутрин събуждах мъжа си с целувка.
- А след това?
- После само след две седмици той си купи будилник.