Жената на Пешо говореше толкова много...

Жената на Пешо говореше толкова много, че като отиде на морето първо и почерняваше езика.