Всеки е бил на сватба! Тези...

Всеки е бил на сватба! Тези с късмет на чужда, тия без късмет на своята!