Отива един на гости. Вижда огромна...

Отива един на гости. Вижда огромна котка. Пита:
- Може ли да я погаля?
- О, разбира се. Само да донеса йод и бинт.