Ще те хвана за оная...

- Ще те хвана за оная работа!
- Хвани ме де.
- Сега не мога, но пък мога да те хвана за другата работа.
- Няма да го допусна.
Разговор между надничар без трудов договор и данъчен инспектор.