Превод на фразата "Let it be"...

Превод на фразата "Let it be" - "Хайде изяж пчела".