Да се казва "насра се от...

Да се казва "насра се от страх" не е коректно. Трябва да се казва "Обяви кафяв код за опасност!"