Закараха Денка в родилния дом!...

- Закараха Денка в родилния дом!
- Какво й е?
- Не знам...