Когато открихме и главата му, задържаният...

Когато открихме и главата му, задържаният вече беше издъхнал.