„Каквото си направиш сам, никой не...

„Каквото си направиш сам, никой не може да ти го направи.“ – помисли си тя и посегна към вибратора.