България е страната на неограничените възможности...

България е страната на неограничените възможности и едновременно с това на невъзможните ограничения...