Ядох кюфтета и сега ми...

- Ядох кюфтета и сега ми е зле. Кой знае какво слагат вътре.
- Колко изяде?
- 37...