Професията карикатурист е причислена вече към...

Професията карикатурист е причислена вече към най-рисковите професии.
Един човек бил много зиморничав, вечно му било студено. Накрая умрял. Озовава се пред портите на Рая и св. Петър го пуска.
В Рая температурата е вечно 24-25 градуса, приятни градини, птички, цветя, а нашият човек се мота наоколо и трепери, пак му е студено. Св. Петър го попитал:
- Как може да ти е студено?! На земята все мръзнеш. Тук е Раят, всичко е перфектно, а ти само трепериш.
- Ами явно за мен и тук е студено.
Предложил му св. Петър да го свали долу при Дявола за малко да се постопли.
Слезли долу при Дявола:
- Какво ми водиш?
- Водя го този само за малко, че горе мръзне. Пусни го в 1-ви кръг на Ада да се постопли малко.
Отваря вратите Дяволът на 1-ви кръг на Ада и нашият влиза. След 10 мин. излиза - пак му е хладно.
Дяволът го води в 5-ти, 7-ми кръг на Ада. Седи малко човекът, излиза и пак трепери.
- Пак ли ти е хладно?
- Не мога да се стопля, пак ми е студено! - рекъл той.
Накрая Дяволът го бутнал в 10-ти кръг на Ада.
Минало се известно време и св. Петър казал на Дявола:
- Колега, дай да отворим за малко да го видим този как е, че трябва да го качвам скоро.
- А, как да е, сигурно се е изпържил сто пъти досега, може и следа да няма от него.
- Нищо, нищо, отвори за всеки случай.
Оварят те и отвътре се чува гласът на нашия човек:
- Врататааа!!!