Иванчо пита баща си: - Тате ти...

Иванчо пита баща си:
- Тате ти защо си се оженил за мама?
- Видя ли ма, даже детето се чуди...