България - страна на неосъдени крадци...

България - страна на неосъдени крадци и вечно бъдещо щастие!