Мъжка клетва към хубава жена: - Да...

Мъжка клетва към хубава жена:
- Да я тръшне Господ... гола върху мен!