Най-трудното винаги го правя сутринта...

- Най-трудното винаги го правя сутринта.
- Какво е то?
- Ставам от леглото!