Един ден имало две бабки, на...

Един ден имало две бабки, на другия ги нямало.