Не спирайте да се събличате...

- Не спирайте да се събличате, докато говорите... - Господине, сигурен ли сте, че това е събеседване?