Моето куче е много добро!...

- Моето куче е много добро! Недостатъкът му е, че се бои от гръмотевици и при буря се крие под леглото.
- Че какво от това?
- Там е тясно за двама...