Скъпи джанти на евтина кола и...

Скъпи джанти на евтина кола и силикон на проста жена... са еднакво безсмислени...