Ти така живееш, като че...

- Ти така живееш, като че ли имаш още един живот!
- В какъв смисъл... един?