Интересувате ли се от политика...

- Интересувате ли се от политика?
- Разбира се!
- Активен или пасивен?
- В смисъл?
- В смисъл - депутат ли сте или просто гледате телевизия?