За 99-ти път ти казвам: не...

За 99-ти път ти казвам: не повтарям по сто пъти.