Чашата на търпение на нашия народ...

Чашата на търпение на нашия народ, изглежда е с дупка на дъното.