Какво е общото между електрическите...

- Какво е общото между електрическите влакчета и гърдите?
- Създадени са за децата, но обикновено мъжете си играят с тях.