Депутатите се отказаха от коледно парти...

Депутатите се отказаха от коледно парти. Всички икономисани средства от това парти, ще бъдат раздадени като премии на депутатите, за икономия на бюджетни средства!