Две прасета влизат в хотелска стая...

Две прасета влизат в хотелска стая. Едното поглежда контакта в стената:
- Ей... милото как са го зазидали!
Две групи от Американски специалисти се събрали да разяснят темата "компютъра от мъжки или женски род е"
Първата група състояща се от жени стигнала до заключение, че е от мъжки род, поради следните причини:
А) За да ти обръща внимание трябва да го докосваш
Б) Съдържа много имформация, но няма въображение
В) Предполага се, че ти е в полза но в голяма част от случайте е източника на проблемите
Г) Когато най накрая си имаш такъв се оказва, че ако беше изчакал малко би могъл да имаш по-добър
Втората група състояща се от мъже стигнала до заключение, че е от женски пол поради следните причини:
А) Никой с изключение не неговия създател може да разбере логиката му.
Б) Езикът с които комуникира с другите компютри е неразбираем.
В) И най-малката грешка се запаметява (се съхранява в паметта) и излиза наяве в най-неподходящия момент.
Г) когато най-накрая си вземеш един, разбираш че трябва да си даваш половината заплата за аксесоари.