Две прасета влизат в хотелска стая...

Две прасета влизат в хотелска стая. Едното поглежда контакта в стената:
- Ей... милото как са го зазидали!