Продадох апартамента си на двама човека...

Продадох апартамента си на двама човека. И парите двойно повече, и пенсия за инвалидност!