Гайка казала на един болт...

Гайка казала на един болт:
- Да знаеш колко съм ти навита....
- Съжалявам, но аз съм с обратна резба!