При психиатъра. Въпрос: - От кога се чувствате...

При психиатъра.
Въпрос:
- От кога се чувствате като овца?
Отговор:
- Още от малко агънце.