Попът в църквата проповядвал десетте божии...

Попът в църквата проповядвал десетте божии заповеди:
- Не пожелавай жената на ближния си...
Една от присъстващите се обадила:
- А може ли по един млад мъж?