Баща към сина си...

Баща към сина си:
- Сине, сега с майка ти ще се заключим в спалнята, ти си поиграй и не ни безпокой!
- А шоколад?
- Какъв шоколод?
- Ами съседа чичо Гошо винаги ми дава по един шоколад!