Дала съм сума ти пари за...

Дала съм сума ти пари за дрехи, а той гола снимка искал!