Как да спечелите спор с жена: 1...

Как да спечелите спор с жена:
1. Мълчете.
2. Прегърнете я.
3. Целунете я.
4. Майтапя се, няма начин да спечелите спор с жена.