Намерих на възглавницата ти женски...

- Намерих на възглавницата ти женски косъм!
- Скъпа ми сигурно е твой!
- Не ми се оправдавай, аз моите си ги преброих, всички са тук!